Projek Ternakan Ayam Kampung PKPS

Wawasan Pertanian 1999, Bil 10 Vol. 1
Projek ternakan ayam kampung PKPS telah dijalankan oleh anak syarikat kumpulan PKPS iaitu PKPS Livestock Industries Sdn. Bhd. sejak 1997 diladang ternakannya di Puchong.